KIM wspiera Dom Artysty Weterana w Skolimowie

Złoty Płatnik 2017 dla KIM
3 stycznia 2017
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
9 lipca 2018